xiao4 = xi + ao4

15 characters are pronounced "xiao4":

Take me back to 肖