xiao3 = xi + ao3

9 characters are pronounced "xiao3":

Take me back to 小